Brak produktów

pasekimg

Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.agrochlopecki.pl umożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu prowadzony jest przez firmę AgroChłopecki S.C. siedzibą w Czernikowie. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Rejestracja w sklepie internetowym przez użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia. 
 3. Częsci  wymienione w sklepie internetowym  nie są częściami oryginalnymi. Oryginalne numery podano tylko do celów porównawczych.  Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Sprzedaż prowadzimy do wyczerpania zapasów.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka, a następnie wypełnienia formularza zamówienia w kasie. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania towaru przez pracownika sklepu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 14:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.
 3. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Klient jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Klient może anulować bądź zmienić takie zamówienie bądź jego część.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze oraz zamówienia nie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.
 6. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
 7. Zastrzegamy, iż z powodu chwilowego braku towaru w magazynie lub innych przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.
 8. Agro Chłopecki s.c.  zastrzega sobie możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów realilowanych ,, Na zamówienie"  przyczym klient jest informowany  o czasie ralizacji zamówienia .
 9. Dostawa do Państwa wysłana jest na podstawie rachunku fiskalnego lub na wyraźne życzenie z fakturą VAT.
 10. Jeśli życzycie sobie Państwo wystawienia faktury VAT prosimy o wpisanie w polu uwagi: zamawiam fakturę VAT oraz poprawne podanie danych do jej wystawienia łącznie z numerem NIP.
 11. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt Użytkownika, o ile warunki dostawy określone na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią inaczej. Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu lub utratę przesyłki odpowiada sklep AgroChłopecki.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Paczki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.
 4. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.
 5. Przesyłki dostarczane są poprzez:
  Poczta Polska – wysyłka tylko przesyłką ekonomiczną, standard jakościowy czasu dostawy - 4 dni robocze; 
 6. DPD - przesyłka kurierska, standard jakościowy czasu dostawy - 2 dni robocze. W  celu ustalenia przybliżonego terminu dostawy należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy spedycyjnej i podać dyspozytorowi nr listu przewozowego, który otrzymacie Państwo wraz z potwierdzeniem wysyłki zamówionego towaru drogą e-mailową.
 7. Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej nie ma możliwości śledzenia drogi przesyłki. Ewentualne opóźnienia lub braki doręczeń można zgłaszać do Poczty Polskiej po upływie 14 dni od nadania przesyłki.
 8. Wybór firmy kurierskiej należy do firmy AgroChłopecki 

IV. KOSZTY TRANSPORTU

Koszty transportu zawierają koszty pakowania i wysyłki towaru. 


Firma Kurierska:

 Waga 1 paczki  Standard  Pobranie
 Do 30 kg  20zł  24zł
 Od 30 kg do 60 kg  60zł  64zł 

 

Poczta Polska:

 Waga 1 paczki  Ekonomiczna  Pobranie
 Do 1 kg  12,00zł  18,00zł
 Do 5 kg  15,00zł  20,00zł 

 

UWAGA: AgroChłopecki zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich.

 

W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.

V. SPOSÓB ODBIORU

 1. Poczta Polska - Paczki dostarczane są pod wskazany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie (awizo) i należy się po nią zgłosić w ciągu 14 dni do najbliższego Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu AgroChłopecki. Ponownego dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.
 2. Firma kurierska DPD- Paczki dostarczane są pod wskazany adres. w przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie DPD wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, DPD zwraca przesyłkę Nadawcy.
  Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu AgroChłopecki. Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.
 3. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Paczka powinna być oklejona taśmą firmową AgroChłopecki, która nie może nosić śladów uszkodzenia. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, prosimy nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem lub przyjąć towar oznaczając niezgodność na liście przewozowym jednocześnie spisując protokół uszkodzenia przesyłki na specjalnym druku udostępnionym przez kuriera a następnie złożyć reklamację do naszego sklepu. Reklamacje składane do naszej firmy będą przyjmowane wyłącznie z protokołem spisanym podczas odbioru przesyłki i podpisanym przez kuriera.
 5. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
 6. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru

VI. PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  - PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  - PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 2. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, którego orientacyjne wartości są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności i wagi towaru.
 3. UWAGA! Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia. 

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji należy:
  1. podpisać kartę gwarancyjną imieniem i nazwiskiem, 
  2. dołączyć notatkę z opisem uszkodzenia (warto swoimi słowami przedstawić problem),
  3. wysłać towar na adres: AgroChłopecki ul. Toruńska 22, 87-640 Czernikowo, na swój koszt.
 2. AgroChłopecki przesyła reklamowany towar do producenta, a po załatwieniu reklamacji odsyła na swój koszt.
 3. UWAGA! Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt.
 4. Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym dotarła paczka z reklamowanym towarem.
 5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od daty jej wniesienia. w ciągu 30 dni Użytkownik otrzyma odpowiedź zawierającą uzasadnienie, a także informację o trybie odwoławczym.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
 7. W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi, Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję i kwotę.
 8. W przypadku pytań dotyczących reklamacji proszę wysłać email, chętnie odpowiemy.

VIII. REZYGNACJE z ZAMÓWIENIA, ZWROT TOWARU

 1. Jeśli chcesz zrezygnować z zamówienia: z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym możesz zrezygnować bez podania przyczyny do czasu kiedy zostanie wysłana wiadomość, że paczka z zamówionym towarem została kupującemu wysłana.
 2. Jeżeli chcesz zrezygnować z dostarczonego towaru: w przypadku towaru zakupionego na potrzeby własne, nie związane z prowadzoną działalnością zawodową, możesz zrezygnować z towaru w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia.
 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma (wzór pisma) informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (rachunku, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 5. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Jeśli chcesz dokonać zmian w zamówieniach, które złożyłeś w odstępie dwóch dni: Jeśli zamówienie złożone pierwszego dnia nie zostało zrealizowane (wysłane) do momentu skompletowania kolejnego zamówienia, na życzenie klienta przesyłamy obydwa zamówienia w jednej paczce (pobieramy opłatę pocztową tylko za jedną przesyłkę).
 2. Jeśli chcesz zmienić zamówienie: Na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało już przez nas spakowane lub wysłane.
 3. Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim na własne ryzyko i odpowiedzialność. w razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych AgroChłopecki wysyłając wiadomość email na adres: sklep@agrochlopecki.pl

 

Copyright © 2010 Agrochłopecki
IT.PStudio / sklepy internetowe