Ilość produktów w koszyku: 1
Łączna kwota: 0,00zł

pasekimg

RODO


Cena:
0,00zł
szt.
do koszyka

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agro Chłopecki Sp. J. z siedzibą
  w Czernikowie ul. Szkolna 24B, 87-640 Czenikowo, NIP: 879-268-60-39

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wykonania zawartej umowy, w tym do umożliwienia realizacji obowiązków strony zgodnie z kodeksem cywilnym i kontaktowania się z Klientem, w tym w celach z wiązanych ze świadczeniem usług i sprzedaży oraz procedur reklamacyjnych oraz marketingowych.

 1. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również udostępnienia dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z naszymi polecaniami.

 2. Odbiorcą Państwa danych mogą zostać: operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych trwa przez czas obowiązywania zawartej umowy,
  a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres wypełniania obowiązków wynikających z RODO

 

 1. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będą one przetwarzane do chwili jej wycofania.

 2. Informujemy o przysługujących Państwu prawach: dostępu do treści swoich danych oraz
  żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 3. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych SPÓŁKA prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres SPÓŁKI lub elektronicznej (wiadomość email)

   

 4. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

 5. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.

 6. Dane osobowe Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Copyright © 2010 Agrochłopecki
IT.PStudio / sklepy internetowe